ČSS, z.s. - Sportovně střelecký klub Orlová Poruba
 
 

PODPORUJEME:
  

  
  
Domovská stránka YouTube
LEX o.s.

-----------------
 
Zajímavé odkazy:
 
Domovská stránka YouTube

.. je tu pro Vás a
Vaši Zbraň
 
 
 
 

.. je tu pro Vás a
Vaše Auto


-----------------

 

 
 

 
 
      
 
 
Partneři:

městská akciová 
společnost
Orlová

 
--- 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STŘELNICE VÁCLAVKA
 

OTEVŘENA POUZE PRO ČLENY 
SSK Orlová Poruba 
 
PROVOZ REGULOVÁN    

V SOULADU S AKTUÁLNÍM NAŘÍZENÍM VLÁDY

 
(informace u vedení klubu)
 
 
 
 "Politici si svými výroky tvoří lidský štít z občanů, kteří se mají pro jejich slávu
    hrdinně postavit bez zbraní v ruce proti ozbrojeným zločincům a teroristům"


 
 Zpět
 
 
 

 
 
LEX - sdružení pro ochranu práv majitelů zbraní 
 
(text převzat ze stránek sdružení)
 
 
 
 
Sdružení LEX vzniklo v roce 1998. Jeho hlavním a trvalým úkolem je bránit zájmy všech legálních držitelů zbraní, tedy i těch, kteří vlastní zbraně všech kategorií, ať už pro svou obranu, sport, myslivost, k výkonu povolání nebo zaměstnání či ke sběratelským účelům.

Naše sdružení od svého vzniku mnohokrát dokázalo, že tyto zájmy bránit umí. Velmi významně jsme se podíleli na přípravě nového zákona o zbraních a střelivu, který svou vyvážeností patří k nejlepším v Evropě.

Postupně jsme začali naplňovat další cíle našeho sdružení, zejména osvětu, vzdělávání, sportovní aktivity a v neposlední řadě i výchovu držitelů zbraní k zodpovědnému chování a bezpečné manipulaci se zbraní.

Po vstupu České republiky do Evropské Unie jsme se stali členy velké evropské rodiny. Je však nezbytné bedlivě střežit svá práva i v tomto velkém prostoru, kde by snadno mohlo dojít k jejich okleštění ve jménu jakýchsi iluzorních vyšších zájmů. Proto chceme spolupracovat s organizacemi s totožným nebo obdobným zaměřením v celé Evropě. Pouze společným postupem těchto organizací může být zajištěno právo řádného občana na vlastnictví zbraně.

V současné době úzce spolupracujeme se slovenskou Legis Telum a máme navázány neformální kontakty s rakouskou IWÖ a britskou The Sportsman’s Association.

Sdružení LEX pracovalo během celé své historie tak, aby dosahovalo co nejlepších výsledků na poli zájmu svých členů i široké veřejnosti. V tomto duchu budeme pokračovat i nadále.

Co je naším cílem?

Bránit právo každého řádného občana na držení zbraně a nedopustit, aby se i u nás opakovala situace obdobná jako v Německu, Rakousku a Velké Británii, kde došlo k výraznému omezení tohoto práva. Každý řádný občan musí mít právo držet zbraň!
Poskytovat právní rady a zastoupení členů ve věcech, které se dotýkají oblasti zbraní a veškeré dostupné informace o komerčních záležitostech v této oblasti.

Jak toho dosahujeme?

Prezentací našich cílů a činnosti v médiích získáváme podporu význačných osobností z celého spektra společnosti a jejich prostřednictvím oslovujeme poslance i senátory. Přibližujeme tuto problematiku široké veřejnosti. Prohlubujeme spolupráci s obdobně zaměřenými organizacemi v zahraničí. Navazujeme účelné kontakty se sportovně střeleckými organizacemi, mysliveckými organizacemi a sdruženími a ostatními organizacemi u nás, aby byly schopny v případě potřeby vystupovat jednotně.

Co k tomu potřebujeme?

Početnou, informovanou a akceschopnou členskou základnu, která zajistí našim představitelům patřičný respekt při jednáních s orgány veřejné moci, a zároveň také potřebnou finanční podporu.

 

 
 
více na www.gunlex.cz
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

Bohužel české právní předpisy neuznávají elektronickou petici, proto je možné naši petici podepsat 
výhradně v tištěné podobě. Pokud naši petici chcete podepsat, nebo odevzdat vaši již podepsanou petici, 
můžete tak udělat na níže uvedených petičních a podpisových místech. 
Pokud jste se rozhodli i z vaší prodejny či obchodu, střelnice apod. udělat své podpisové a petiční místo, 
dejte nám o tom vědět. Rádi vás do seznamu přidáme. 
Děkujeme.
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------